ALLES OVER SPORT


Voor "Alles over sport”, onderdeel van Kenniscentrum Sport, hebben wij de communicatiestijl ontworpen en dit uitgewerkt in een brandbook. “Alles over sport” is een initiatief van het ministerie van VWS, dat zorg draagt voor oplossingen van vraagstukken op het terrein van sport, gezondheid en de maatschappij. Met ingang van 1 januari 2016 vormen het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Onbeperkt Sportief (OS) de twee pilaren van het nieuwe Kenniscentrum Sport. Als onderdeel hiervan probeert “Alles over sport” hun naam als organisatie te positioneren in de markt. Kenniscentrum Sport heeft alle kennis over sport en bewegen in huis en probeert hiermee mensen te helpen en adviseren.

BRANDBOOK 


In het brandbook worden de filosofie en visie van “Alles over sport” vertaald naar grafische vormgeving en illustraties. Dit brandbook moet zorgen voor een eenheid in de communicatie en voor een professionele uitstraling. Het hoofddoel voor “Alles over sport” is het creëren van naamsbekendheid om zo meer mensen te kunnen bereiken en motiveren om te sporten en gezond te gaan leven. Er wordt dan ook tot in detail uitgelegd hoe het logo en de foto’s gebruikt moeten worden, met welk kleurgebruik & lettertype, om te zorgen voor herkenbaarheid. Dit kan alleen als het merk op een consistente wijze neergezet wordt waardoor de doelgroep het merk “Alles over sport” sneller zal gaan associëren en onthouden. De nadruk voor “alles over sport” lag met name op het creëren van eenheid op de verschillende social media uitingen, zoals Instagram, Facebook en Twitter.